Sunday, November 16, 2008

Adopsjon og USA


Det er ofte en veldig negativ innstilling til USA når det gjelder adopsjon. Først og fremst fordi de har rykte på seg for å ha veldig bestente ønsker. Ofte med et ønske om et ungt friskt barn og gjerne en jente. Det har også forekommet rettsaker der folk som ikke har fått et 100% friskt barn har krevet erstatning. Man kan jo ikke gi garanti på et barn, også et biologisk barn kan bli syk.

Et stort problem har vært usikkerheten i forhold til useriøse byråer som har betalt uforholdsmessig mye til giverlandet. På denne måten kan man jo ikke garantere kjøp og salg av barn. Norge er svært strenge på dette området, jeg tviler ikke på at adopsjonen vår kommer til å foregå på rett måte. Heldigvis har dette endret seg, USA har endelig fått et bedre lovverk og det er blitt mye strengere. De har endelig godkjent Hage konvensjonen.

Så jeg har vært ganske skeptisk til USA når det gjelder adopsjoner(selv om jeg ellers elsker landet, ja ja jeg vet jeg nå er politisk ukorrekt......) Samtidig er Norge et av de landene som er strengest når det gjelder hvilke barn man får lov til å adoptere, om vi ikke er det strengeste? Myndighetene gjør det vanskelig å adoptere søsken og eldre barn og ikke minst barn med spesielle behov. Fra flere andre land kan man spesielt søke om barn med spesielle behov, men i Norge må man gjennom faglig utvalg før de eventuelt godkjenner deg. Hva spesielle behov er varierer veldig fra land til land. Typisk kan være leppe- ganespalte, født prematur eller et eldre barn.

Det var dermed med litt skepsis at jeg så det var en tildeling på det amerikanske forumet. Jeg følger litt med overalt :o) Og jeg så at de hadde ventet veldig kort. Under en måned fra godkjennelse. Men jeg måtte virkelig bite det i meg. De hadde fått: Referral of 3 Beautiful Children ages 10 (girl), 8 (girl), 5 1/2 (boy)
Det var sikkert rett ut fra listen med vanskeligplasserbare barn. Colombia har en slik liste på 917 barn. Hvor ofte finner ICBF noen som er villige til å adoptere tre søsken som også er så gamle i hvert fall i forhold til norske forhold. Aldri at noen hadde fått tillatelse av norske myndigheter til å adoptere dem og jeg er usikker på om det finnes slike folk i Norge. Jeg skulle gjerne ha sagt at jeg hadde vært villig til å ta på meg så mye ansvar, men må innrømme at det ikke hadde vært aktuelt for oss. For noen fantastiske mennesker, og så flott at disse søsknene fikk bli sammen og fikk en mor og far. Ble virkelig rørt når jeg leste dette. Av de barn som ble formidlet gjennom adopsjonsforum var kun et barn(av 231) mellom fem til syv år og ingen eldre.

Så kanskje er det Norge som skal skamme seg og ikke USA....

No comments:

Post a Comment