Monday, February 9, 2009

Over 61 000 barn fjernet fra sin biologiske familie i Colombia


I dag er det 61,121 barn i Colombia som er fjernet fra sin biologiske familie. De er fjernet fordi ICBF anser de i fare. Årsaker kan være seksuelt eller fysisk misbruk, barnearbeid, forsømmelse eller de kan være funnet på gaten eller oppgitt av foreldrene.

Antall barn under omsorg av ICBF har økt de siste tre årene. I 2007 var tallet 48 tusen, i 2008 over 54 tusen. Selv med dette høye tallet mener direktøren fra ICBF at det er mange flere barn der ute som er i fare. Flest er det i Bogota(bildet). Der finnes det nesten 14 tusen barn under ICBF sin beskyttelse.

70 % av barna blir ført tilbake til enten foreldre eller slektninger.

Denne informasjonen fant jeg på denne bloggen :o) Der kan man finne mer info på engelsk.

Ellers så oppfordrer adopsjonsforum oss til å begynne å strikke til barn på barnehjem. Link Det var spesielt til barna som fryser i Kina, Nepal, Peru, Bolivia, Etiopia og Chile.

No comments:

Post a Comment